Espen Jimenez Solem

Gennem de seneste 100 år har verden oplevet mange lægemiddelskandaler, som har ført til alvorlige bivirkninger for mange millioner mennesker.

Espen Jimenez Solem, overlæge og lektor, Bispebjerg Hospital