Morten Haulik

Morten Haulik, Co-founder og VR ekspert i MidwifeVR.